Öppet brev till Anders Holmensköld, Ordf. Kommunstyrelsen (M)

Politiker: Kräv att vi öppna våra hjärtan och hem!

2017-07-24

En majoritet av ensamkommande ungdomar som blivit 18 år får avslag på sin asylansökan. Under de närmaste 3-5 åren kommer cirka 12 000 att få utvisningsbesked.

18-åringarna får inte längre bo kvar i kommunerna utan hänvisas till Migrationsverkets vuxenboenden. De förlorar sina kompisar, sina vuxenkontakter, sin skola.

Jag och min familj har öppnat vårt hem åt 3st av dessa ungdomar som Kungälvs kommun har ett ansvar att ta hand om. De har fått en rättsosäker asylpolitik emot sig. Fler personer måste nu akut ställa upp och agera som tillfälliga boendelösningar.

De pengar som nu ska komma att fördelas mellan kommunerna till dessa 18- åringar,  måste ni i kommunpolitikens ledning direkt agera för att låta ungdomarna få bo kvar på sina boenden. Med start nu idag. 

Då ungdomarna tvingas flytta ut från kommunen så kan de som kommit in på gymnasiet inte börja, de kan inte få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Ensamma i ny omgivning ska de invänta sina avslag.

Många väljer att stanna kvar på den ort där de gått i skola. Några har hittat frivilliga familjehem, eller flyttar runt mellan kompisar. Övriga bor på gatan. 

De som fått alla sina avslag har ingen rätt till socialbidrag eller arbetstillstånd. Om ambassaden nekar dem resehandlingar blir de boende på gatan. Många väljer att gömma sig.

De som flyttar till Migrationsverkets vuxenboenden hamnar i en miljö med drogmissbruk, utan sysselsättning, utan skola, utan vuxenkontakter. 

Det är i lokalsamhället vi får ungdomar som hänger runt, som blir drogmissbrukare, sexsäljare och kriminella. Otryggheten ökar för oss alla.

För bibehållen trygghet i lokalsamhället behöver ensamkommande ungdomar få stanna på sin ort med tak över huvudet och mat i magen. Det är medborgarna som måste ställa upp med detta, och det är politikernas ansvar att klargöra det. 

Vi vill att politiker på alla orter vädjar till sina medborgare att öppna sina hjärtan och ta emot ensamkommande ungdomar i sina hem utan ekonomisk ersättning! 

Benita Stenfeldt
Romelanda

Vi måste ta hand om hemlösa ungdomar!

Detta är brev 1 av 15 i denna kampanj