Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Plastskräp i haven

2017-04-30

Hej Isabella,

Jag tycker det är hemskt med det ökande plastskräpet i havet. Det försvinner ju inte, blir bara till mindre och mindre bitar. Vi måste stoppa nedskräpningen nu!

Skräpet i havet känner inte till några nationsgränser. Detta problem måste lösas genom internationellt samarbete.

Tillsammans kan vi stoppa skräpet. Jag bidrar på följande sätt:

Jag lovar att aldrig skräpa ner.

Jag lovar att plocka skräp.

Jag lovar att uppmana andra att delta i uppropet! 

Jag lovar att undvika onödiga plastförpackningar.

Isabella, tack för din uppmärksamhet och om det känns motigt - tänk på att jag och många med mig bryr oss mycket om att haven och tar frågan om marin nedskräpning på stort allvar.

Lena Rydbeck
Uppsala

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 241 av 691 i denna kampanj