Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Plast, plast överallt

2017-05-03

Hej Isabella,

Jag uppmanar härmed er som deltar i havskonferensen i New York - missa inte den unika chansen att rädda havet från plasten! Plastproblemet är inte isolerat till haven det är också tydligt i samhällen och skogar.

Plastskräpet försvinner inte, det blir bara till mindre och mindre bitar. Vi måste stoppa nedskräpningen nu!

Skräpet i havet känner inte till några nationsgränser. Det är därför ett problem som kan lösas genom internationellt samarbete.

Tillsammans kan vi stoppa skräpet. Jag bidrar på följande sätt:

Jag lovar att aldrig skräpa ner.

Jag lovar att plocka skräp.

Isabella, tack för din uppmärksamhet och om det känns motigt - tänk på att jag och många med mig bryr oss mycket om att haven och tar frågan om marin nedskräpning på stort allvar.

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 348 av 691 i denna kampanj