Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Plast i haven

2017-04-21

Hej Isabella,

Jag hörde just talas om att världens ledare träffas i New York i juni för att diskutera och lösa problemet med plast i haven. Det är ett väldigt viktigt möte, eftersom plast inte bryts ned biologiskt blir all plast som släpps ut kvar i haven. Därför måste vi agera snabbt, för varje år blir nedskräpningen större och eftersom havet binder samman nationer måste aktionen ske på en global, politisk nivå.

Plast i haven påverkar både djur och människor negativt, och att minska nedskräpningen är oerhört viktigt. Att städa upp och släppa ut mindre är lika viktigt som att gå över till ett samhälle som använder engångs- och plastprodukter i allt mindre utsträckning. Här krävs politiska beslut! Frankrike ska förbjuda både plastpåsar och plastbestick framöver, det är den sortens beslut och förändring som krävs, och än mer.

 

 

Tack för din uppmärksamhet! vi är många som bryr oss om haven, ta våra röster med dig och vet att när du påverkar på politisk nivå så fortsätter vi att samla skräp på lokal nivå. Tillsammans för en renare värld.

Nina Lundin
Lund

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 4 av 691 i denna kampanj