Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

plast i haven

2017-05-02

Hej Isabella,

Att "rädda havet från plast" är också att rädda oss själva! Det borde göras mycket tydligt i debatten - i alla länder världen över - att om havet och dess alla innevånare, från fisk till plankton, störs, utarmas, så kommer detta att ha en direkt påverkan på livet på land.

Det måste bli obligatoriskt att ta hand om sitt skräp, var det än är. Detta är naturligtvis nästan omöjligt att komma åt med böter el liknande, därför måste alla skolor, föreningar, politiker ÖVERALLT i världen upplysa och propagera. Det är extremt bråttom. Renhållningsarbetares status borde också höjas till hjältestatus.

Man börjar se uppfinningar som ska ta sig an och rena havet från plastskräp. Detta är jättebra, bör också uppmärksammas mer i medier för att höja medvetenheten, men havet är stort . . . Ett annat sätt är att visa de hemska filmklippen med ihjälsvultna fåglar med magen full av plastkapsyler, eller valarna med fiskenät etc i magen.

Det måste bli straffbart att "tappa bort" nät i hav och sjöar, och dessutom borde nät inte längre tillåtas vara av plastmaterial, utan av nedbrytbart material med ganska kort livslängd.

Förpackningsindustrin och butiker måste förmås att satsa på nedbrytbart material. När det t ex står på mjölkpaketet att plastkorken är gjord av förnybart eller återvunnet material och därför är "grön" är detta direkt vilseledande - den kan vara hur recycled som helst, men om den inte bryts ner snabbt när den hamnar i naturen så är det ändå lika illa. Förpackningar behöver faktiskt inte ha längre livslängd än sina innehåll.

Isabella, du har redan skapat dig ett namn internationellt i miljöfrågor, med ditt kunnande och engagemang, din rakhet, öppenhet och trevlighet. Om någon kan samla och driva på i dessa livsviktiga frågor, så är det du.

(Sedan finns det en helt annan debatt som måste komma igång, nämligen den att trots vår starka position internationellt som klimatledande, är Sveriges faktiska fotavtryck ett av de största - hur ska vi väcka medvetenheten om all vår konsumtion av varor som i andra länder orsakar jättestor förstörelse? Här kommer klädindustrin att göra jättemotstånd.)

 

Vänligen

Malin Essen-Möller
Sala

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 300 av 691 i denna kampanj