Öppet brev till Anna-Caren Sätherberg, Gruppledare, Näringsutskottet, Socialdemokraterna

Planetens framtid och utbygget av Preems raffinaderi

2020-09-11

Hej Anna-Caren. Jag är en bekymrad medborgare som hör av mig till dig gällande utbyggnaden av Preem raffinaderiet. 

Preem ansöker om att få ett nästintill evighetstillstånd att släppa ut en miljon ton CO2 per år. I avtalet saknas helt juridiska förpliktelser att genomföra klimatåtgärder. Vi medborgare får helt enkelt hoppas att dom självmant kommer besluta sig att sänka sina utsläpp någon gång i framtiden. Detta är precis den typ av tänkande som ledde till den klimatkris vi står inför.

Forskarna är ense om att det är omöjligt att nå Parisavtalets mål om vi inte kraftigt minskar våra fossila utsläpp. Hur kan vi då ens överväga att öka dom? Tiden är kommen, alla länder måste göra allt vad dom kan för att undvika en kollaps av jordens ekosystem. Vi har inte råd att forsätta förstöra planeten.

Jag hoppas innerligt att du som politiker kan ta strid för den här livsviktiga frågan.

Med vänliga hälsningar,

Viktor Eriksson Möllerstedt
Bromma, Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1531 av 1619 i denna kampanj