Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Planerad utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil

2020-09-08

Hej Hanna.

Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp.

Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

 

Ett nytt raffinaderi är inte vägen till framtiden. Vi ska bli fossiloberoende och vi ska värna människors välmående och den biologiska mångfalden. Vi behöver ställa om och vi behöver göra det NU. Att bygga ett raffinaderi skulle vara en satsning helt i fel riktning.

 

Ett avtal är ett avtal och kloka, modiga, framåtsyftande beslut behövs för en grön omställning som gynnar allt och alla.

 

Hälsningar,

Klara Lövgren
Uppsala

Ps. Min nyfödda dotter hälsar. Jag vill att hon ska ha en framtid i fred och frihet. Ett vädersystem som förändras alltför fort gör att detta äventyras.

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1442 av 1619 i denna kampanj