Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

paus i skogsinventering

2017-03-17

till: Karolina Skog


Till: Sven-Erik Bucht

 

Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Elsabritt Calamnius
Tingstäde

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 352 av 393 i denna kampanj