Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Paus från att kartlägga nyckelbiotoper

2017-03-10

Attn. Karolina Skog


Jag skriver på grund av det oroande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt åt skogen att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag. Han måste göra sitt jobb - eller avgå!

Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man naturligtvis också införa en paus för all avverkning. Annars riskerar den osäkra balansen mellan miljö- och produktionsmål att fullständigt upphöra!

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Med vänlig hälsning

Bo Herlin
Hägersten

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 52 av 393 i denna kampanj