Öppet brev till Hans Wallmark, Suppleant, Moderaterna

Paradigmskifte?

2016-03-15

Hej Hans,

Nato debatten i Sverige leder frågan till ett totalt paradigmskifte betr. vår försvarspolicy!

Militärtaktiskt sett OK? "Det kan va tryggt med storebror i ryggen" -om man vill provocera omvärlden och delta i polariseringen inom maktblocken i världspolitiken!

Men nationalstrategiskt känns det otryggt och något feltänkt i ett långsiktigt perspektiv?

En enkel analogi blir; jfr. hur det känns att få getingar in på knutarna, något som man spontant vill bekämpa då dessa upplevs som potentiella fienden med sin defensiva aggression.

Att bjuda in Nato känns då som att alliera sig med getingar, vem vill ha dessa inversiva främlingar och deras kultur in på knutarna?

Värdlandsavtalet utgör ett paradigmskifte där vi överger vår nationella suveränitet och låter oss underkuvas in i global militärstrategisk hegemoni med många potentiella fienden runt om i värden!

Jag tror inte att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Om regeringen vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt måste den klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

MVH

Jan E Robèrt
Lyckeby

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 46 av 194 i denna kampanj