Öppet brev till Andreas Carlson, Gruppledare, Kristdemokraterna

Överlevnad (med ordentlig kunskap), framför allt!

2018-09-06

Hej Andreas,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen på riktigt- inte bara såsom någon påläst person råder er för att se bra ut. Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Forskare säger att 2030 måste vara målet om vi ska hinna. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm med vaket kunnande (om hur fel val kan vara skadligt även om man kör mer vego).- Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter. Men tilllåt inte GM soja! Detta kommer att kosta oss hälsomässigt och miljö mässigt för mycket!!!

***Skydda Skogen - Skydda 80% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 20% hållbart. För varje träd är lika med två hela kyl-aggregat för jordens klimat. Så varje träd nedhugget påverkar klimatet mer än man tidigare vetat om.

Absolut inga investeringar i sådant som påverkar vår planet fel. Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld för våra barn!

 

Katja Salen
Stockholm

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 27 av 409 i denna kampanj