Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, S

Oseriösa aktörer i gruvbranschen!

2015-06-18

Till Mikael Damberg


Bäste näringsministern! Jag läser i reportaget i senaste numret av Sveriges Natur att du under flera månaders tid avböjt att besvara Naturskyddsföreningens frågor om hur Sverige ska kunna bli en en förebild för hållbar utveckling av gruvbranschen. Istället har din presssekreterare Ann Wolgers svarat att "En utgångspunkt i lagstiftningen är att mineralprospektering och gruvverksamhet bedrivs av ansvarsfulla och seriösa aktörer (...)". Vi har ett problem, ett stort problem! Gruvföretagen visar sig gång efter annan vara allt ifrån seriösa.

Det är nu dags att du och regeringen sätter stopp för dessa lycksökare och svindlare till företag, som orsakar obotliga skador i mark och vatten och varken har kompetensen eller resurserna att städa upp efter sig.

Viktigast för en hållbar samhällsutveckling, möjlighet till ett sunt näringsliv och människors liv och hälsa är att vi har tillgång till rent vatten! Regeringen har nu chansen att visa framåtanda genom att skydda vattnet på Gotland: Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir Gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Ingrid Engarås, Stockholm

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 214 av 329 i denna kampanj