Öppet brev till Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna

Oro om klimatförändringar

2018-09-12

Hej Mattias!

Sverigedemokraterna har fått stort stöd i senaste valet. Med det kommer ansvaret för att Sverige ska fortsatt vara ett bra land att leva i. 

Ditt parti har tagit ställning mot ökad invandring. För att människor inte ska drivas på flykt måste vi hejda växthuseffekten och med det torka och svält. 

Jag ber dig därför att ta till dig min stora oro inför klimatförändringen.

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Ute Attermeyer
Arvika

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 279 av 409 i denna kampanj