Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

oro och ångest

2017-03-14

Attn. Karolina Skog


 

Bäste folkvalda politiker!

Jag är orolig och jag får ångest när jag tänker på hur vi i ett rikt land brister i att bevara våra skogar och unika djur/växter. Vi sitter här och förfasas över hur det skövlas regnskog och hur naturområden förstörs för att kunna utvinna mineraler eller ge odlingsmark i fattiga länder. I dessa länder är arbete och bröd för dagen inte är alla förunnat. Det finns inte lagar som ska skydda natur, det är korruption bland myndighetsutövare etc.

Så ser det inte ut i Sverige. Vi har råd att bevara, vi har lagar, vi har förstånd (trodde jag) och jag trodde Skogsstyrelsen följde lagarna.

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket och anslår därför mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Hur är dett möjligt?

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Vad är det annars för mening med vackra ord på regeringsnivå????

Med vänlig hälsning

Anne Hargeson
Visby

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 330 av 393 i denna kampanj