Öppet brev till Sveriges Olympiska Kommitté , Sveriges Olympiska Kommitté

Olympiska spelen och Paralympics kan vara metaforer där flera branscher integreras och indirekt från det integreras världen

2019-06-11

Hej,

Jag stödjer Sveriges OS-ansökan och vill att vi arrangerar Vinter-OS & Paralympics 2026 i Sverige av följande skäl:

Evenemang och projekt som Olympiska spelen och Paralympics kan vara metaforer där flera branscher integreras och indirekt från det integreras världen, också med utgångspunkt i att ha korta leveranskedjor och största möjliga grad regionala leverantörer. Med förväntad följar antal på 4 miljarder är Olympiska spelen och Paralympics en unik budbärare till andra delar av världen. I det avseendet kan hållbara företagsmodeller appliceras hos budbärarens mottagare världen över (4 miljarder!) och det torde vara priceless.

Vinter-OS & Paralympics 2026 i Sverige kommer vara de mest hållbara olympiska spelen någonsin och till skillnad från tidigare OS ska allt genomföras klimatneutralt. Det kommer inte att byggas några helt nya idrottsarenor enbart för OS. Transporter kommer att ske med miljövänliga transportmedel och alla besökares resor till och från spelen klimatkompenseras.

Folkhälsan behöver stärkas och idrotten spelar en viktig roll i att göra det. OS 2026 kommer att bidra till ökat idrottsfokus och stimulera många till mer rörelse i vardagen. Paralympics kommer även att ha stor betydelse för att öka intresset för parasport och rörelse bland personer med funktionsnedsättning.

Robert Hedrén
Jäkkvik

2019-06-11 

Stöd Sveriges OS-ansökan - Vinter-OS och Paralympics 2026

Detta är brev 265 av 283 i denna kampanj