Öppet brev till Jonas Gahr Støre, Utenriks- og forsvarskomiteen, A

Oljefondets skyggeside: Norges nye vekstnæring (rent vann)

2015-06-04

Hei Jonas,

Vi møttes 24. mars utenfor Litteraturhuset, hvor jeg kunne avsløre at tilgang på rent vann vil komme til å bli Norges nye vekstnæring - og du fikk en link du kunne undersøke nærmere: www.Water.Gift

Jeg deltok i går på et seminar som het: "Øyenvitners historier om Oljefondets skyggeside", hvor det kom tydelig frem de ødeleggende kreftene i kull-industrien med tanke på natur, vann og luft.

Social Progress Index rangeringen oppdatert april 2015 plasserer Norge på første plass (opp fra 5. plass i fjor), hvor vi kom på delt første plass med Tyskland innen "Water and Sanitation".

Siden vi møttes i mars har jeg skrevet en forskningsartikkel som jeg håper du har tid til å lese: www.Research.Paper.Water.Gift
Den er bare på 4 sider, og beskriver på en lettlest måte Norge nye vekstnæring.

Mitt forslag er at vi politisk bestemmer oss for å trekke oss ut kull (1.2%) i løpet av 15 år, da i første omgang kullselskapet Duke Energy - hvor Oljefondet fikk en dom i desember 2014 og må betale en bot på 14 cent per aksje. Donna Lisenby (Waterkeepers Alliance) kunne fortelle at dersom jeg, du og resten av Norge trekker våre sparepenger ut av Duke Energy før 25 søksmål i systemet får nedfelt dom - så vil Norge unngå krav i størrelseordenen $10b og spare oss selv for mye negativ presseomtale. Det er gale nok at Duke Energy på 9 punkter har innrømmet skyld i en kriminalsak!

Videre foreslår jeg vi gjør som KLP, og reinvesterer de 82 milliardene i bærekraftig infrastruktur. Da primært tilgang på rent vann, slik at vi kan gå det norske folk i arbeid med noe som har langsiktig lønnsomhet. Min forskningsartikkel beskriver et nytt pensjonsparingssystem med utgangspunkt i positive eksternaliteter, og jeg har over lang tid lagt til rette for den organisatoriske infrastrukturen globalt - men Arbeiderpartiet må komme på banen skal Norge i samarbeid med Tyskland eksportere vår kompetanse innen vann og sanitæranlegg, slik at vi får bygget den fysiske infrastrukteren for tilgang på rent vann.

Det er unektelig en fornuftig investering når halvparten av verdens befolkning vil ha manglende tilgang på vann innen 2030: "With the existing climate change scenario, almost half the world's population will be living in areas of high water stress by 2030" (www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml)

La oss heller investere 1.2% av våre pensjonspenger i bærekraftig infrastruktur i løpet av de neste 15 årene, slik at vi får ned prosenten av verdens befolkning som kommer til å dø av vannmangel - noe FN i 2010 erklærte som en menneskerett!

 

Med vennlig hilsen,
Lars Føleide (Lars@Water.Gift)
98 45 44 99

Social Entrepreneurship Research Fellow
Master Entrepreneurship | Bachelor Computer Science
Master Finance | Bachelor Marketing
Haas School of Business, Berkeley, California
BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics
University of Oslo, Norway
www.about.me/Zyron | www.LinkedIn.com/in/LarsFoleide

 

Gjør Oljefondet kullfritt

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 29 of 29 in this campaign