Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister MP

Ojnareskogen och Bästeträsk behöver skyddas!

2015-03-29

Bästa Per Bolund.

Är skyddet av Bästeträsk och Ojnareskogen en viktig fråga för dig och parti? Vill du att Bästeträsk och Ojnareskogen ska bli Nationalpark enligt nationalparksplanen från 2009-2013?

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. Det vore vansinne att inte skydda det värdefulla färskvatten som finns! Att avsalta havsvatten eller göra Gotlands befolkning beroende av ditfraktat vatten är ingen hållbar lösning. Ingen kalkindustri kan vara mer värd än dricksvatten, det handlar om människors hälsa och framtida möjligheter att leva på ön. Jag vädjar till dig som konsumentminister att ta vattenfrågan på djupaste allvar.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan nästa förhandling i Mark- och Miljööverdomstolen den 13 april.

Ingrid Engarås, Stockholm

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 94 av 329 i denna kampanj