Öppet brev till Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet

Ödesprognosen står fast – världen riskerar gå under om 30 år

2018-09-11

Hej Anders,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

JAG RÄKNAR MED att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 https://twitter.com/sanderles/status/1037041986052808707

Lennart Sandström
Stockholm

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 268 av 409 i denna kampanj