Öppet brev till Ylva Johansson, Arbetsmarknads­minister, Socialdemokraterna

༻•°˚°•.¸¸ ♡ ¸¸.•*¨*•♫♪♪♫•* not

2015-12-03

Till: Ylva Johansson


Hej Ylva,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Om Sverige nu följer andra länders dåliga exempel finns risken att det inte kommer att finnas något eller någon kvar för att hindra EU och dess medlemsstater att fullt ut stänga sina yttre gränser vilket i en förlängning kan innebära att vi rent faktiskt bryter mot våra internationella förpliktelser och rätten att söka asyl.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Familjeåterförening är tillsammans med permanenta uppehållstillstånd en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att människor ska finna ro och framtidshopp. Det i sin tur är en förutsättning för att kunna komma in i det nya samhället.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Alexandra Esser
Vårberg

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 196 av 482 i denna kampanj