Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Nyckelbiotopsinventeringen

2017-04-10

Till: Sven-Erik Bucht


Hej!

Varför har beslutet att pausa nyckelbiotopsinventeringen fattats utan vidare diskussion med vare sig Naturvårdsverket eller Länsstyrelserna i de berörda områdena?

Hur länge är stoppet tänkt att vara? Och när är det tänkt att börja?

Varför stoppas inte avverkningarna i samma område under utredningstiden? Enligt Skogsvårdslagen är naturvärdena och produktionsvärdena jämställda. Hur lever ni upp till lagtexten när ni slutar ta reda på naturvärden (nyckelbiotoper)?

Hur skall Sverige lyckas uppnå målet om 17% skyddad skog fram till år 2020 om Skogsstyrelsen inte aktivt kartlägger och har som uppgift att skydda de återstående resterna av den naturskog som fortfarande är relativt orörd och innehåller skyddsvärda och rödlistade arter av växter, trädslag, fåglar och andra djur?

Det här beslutet måste rivas upp och Herman Sundqvist avsättas om vi ska ha en rimlig chans att kunna nå våra beslutade miljömål.

 

Mikael Hägg

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 386 av 393 i denna kampanj