Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Nyckelbiotoper lämnas utan skydd

2017-03-10

till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det märkliga beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig därmed halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå enligt min åsikt. 

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag.

Regeringen måste skydda den värdefulla natur som hotas.

Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. 

Med vänlig hälsning

Ulf Rosengren
Edsbro

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 74 av 393 i denna kampanj