Öppet brev till Sveriges Olympiska Kommitté , Sveriges Olympiska Kommitté

Nu har Sverige chansen att hjälpa IOK byta spår, från megalomani till hållbara spel

2019-06-02

Hej,

Den olympiska rörelsen har länge varit på väg mot megalomaniska spel som egentligen bara oljenationer har råd med, och förstås diktaturer där härskaren struntar i folkets väl och ve. Nu har IOK valt ett bättre spår. Det spåret har SOK tagit fasta på genom en ansökan som är hållbar och typiskt svenskt "lagom". Om vi får spelen så får världen se det nya spåret etablerat i verkligeten. Det vore bra för hela den olympiska rörelsen, och för idrotten i stort. 

Det kommer vara de mest hållbara olympiska spelen någonsin och till skillnad från tidigare OS ska allt genomföras klimatneutralt. Det kommer inte att byggas några helt nya idrottsarenor enbart för OS. Transporter kommer att ske med miljövänliga transportmedel och alla besökares resor till och från spelen klimatkompenseras.

Det sätter Sverige på kartan världen över. Fyra miljarder människor världen över väntas följa vinter-OS och Paralympics 2026. Vi får möjlighet att visa upp vårt fantastiska land och världsledande hållbarhetsarbete. Det kommer att innebära att vi är i fokus över hela världen under många år, vilket är något som kommer att gynna oss för lång framtid.

Det kommer att vara samhällsekonomiskt fördelaktigt för Sverige på många sätt. Cirka 600 000 besökare väntas följa de olympiska spelen på plats och det kommer ha stora positiva effekter på besöksnäringen. Hotell, restauranger och butiker kommer att ha fler kunder än normalt och överlag kommer intäkter från turism öka. Bara genom ökade momsintäkter kommer Sverige att få in minst tre miljarder kronor extra till statskassan.

Tusentals nya arbetstillfällen i Sverige kommer att skapas som ett resultat av att vi arrangerar de olympiska spelen. Ett OS kräver mycket förberedelser och nya jobb kommer att skapas redan i samband med beskedet om att Sverige blir det officiella värdlandet. Små och medelstora företag över hela Sverige kommer att engageras som leverantörer i förberedelserna och genomförandet av spelen, vilket innebär att nya arbetstillfällen kommer att växa fram över hela landet.

För att...
(skriv ett eget argument i nästa steg)

Mårten Westberg
Stockholm

Stöd Sveriges OS-ansökan - Vinter-OS och Paralympics 2026

Detta är brev 208 av 283 i denna kampanj