Öppet brev till Joar Forsell, Klimatpolitisk talesperson, Liberalerna, Liberalerna

Nu gäller det

2019-11-25

Hej Joar,

 

Hoppas att allt är bra med dig och att du inte tar illa upp för att jag kontaktar dig med ett delvis färdigskrivet mail. Jag har valt vad det ska stå och jag står bakom varje ord.  

Jag skriver till dig för att jag är orolig för klimatförändringarna. Vi vet att utsläppen måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att undvika verkligt katastrofala klimatförändringar. I och med Parisavtalet har Sverige lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Jag vill att du tar ditt ansvar och gör allt för att Sverige ska kunna bryta fossilberoendet.

Det svenska energisystemet bygger fortfarande på användning av fossila bränslen - det är fossila bränslen som driver våra industrier, våra bilar och våra flyg. Naturskyddsföreningen har visat hur ett helt förnybart och hållbart energisystem kan se ut - det går att fasa ut alla fossila bränslen och ställa om på riktigt. Men för att det ska vara möjligt krävs förändring inom alla sektorer - vi måste effektivisera våra industrier, använda energin smartare i fastigheter, köra mindre bil och flyga betydligt mindre. För att det ska vara möjligt krävs politiska beslut och satsningar. Vad gör du och ditt parti för att omställningen ska starta i tid?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts.

Sätter mitt hopp till dig och ser fram emot att få höra mer den närmaste tiden om hur vi ska klara detta  

Vänliga hälsningar

Lotta Saxe
HÄGERSTEN

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 722 av 764 i denna kampanj