Öppet brev till Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet

Nu är NU och inte sedan

2018-09-10

Hej Maria,

Jag skriver till dig, med hjälp av Greenpeace, för att vi befinner oss i ett krisläge. Det är allvar nu, ingen tid för slugt spel eller strategiska val. Det Sverige, och hela världen, behöver är uppriktiga och modiga politiker som vågar stå upp för de jobbiga belsuten, som vågar lyfta de svåra frågorna.  Det är allvar nu att åtminstone uppnå Parisavtalets mål. Följande tror jag att du kan bidra med:

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. NU.

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter. NU.

Skydda Skogen - Skydda MINST 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart. NU. 

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. NU. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför önskar jag och Greenpeace att du som politiker verkligen tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan. NU. 

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar oss.

Tillsammans skapar vi en bättre värld. NU. 

 

Kim de Bruin
Grebbestad

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 169 av 409 i denna kampanj