Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

NU är tid att vara politiker med civilkurage

2020-06-16

Hej Ibrahim. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Mitt krav på den regering jag varit med och röstat att utnyttjar sin skapade möjlighet att faktiskt säga NEJ till en utbyggnad av Preemraff. Att inte göra det innebär en total förtroendekolaps i framtidsvision och klimatpolitik. 

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff eller inte? Det handlar om etik och kurage. Den juridiska bedömning som domstolen gjort är baserad på dåtida lagstiftning. Nutida riktlinje för politiken finns i dagens realiteter, i Parisavtalet och i riksdagens och regeringens uppsatta klimatmål. Svik oss inte!  

Ulf Jederlund
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 727 av 1619 i denna kampanj