Öppet brev till Tony Wiklander (SD)

Ni glömmer miljön

2014-09-02

För mig är det mycket viktigt att Sverige verkligen ger ett tillräckligt skydd för alla delar av vår natur och att vi tar bättre hand om den natur som vi redan skyddar idag. Jag vill att Sverige ska ta ledarskap i världen när det gäller att skydda natur och biologisk mångfald.

Jag vill att Sverige ska vara i fronten i världen när det gäller att skydda naturen. Idag ser det dessvärre inte ut så. Enligt den globala rankingen Environmental Performance Index 2014, ligger Sverige långt ner på listan när det kommer till naturskydd och biologisk mångfald. Sverige listar först på plats 89 av 177 på temat biodiversitet och livsmiljöer. 

Jag vill att vi ska lämna över en rik miljö till kommande generationer. Utan tillräckligt skydd riskerar många naturtyper och arter försvinna. Det är upprörande att Naturvårdverket i sin sista utvärdering 2014 säger att vi bara kommer nå två av 16 miljömål till 2020. 

Våra hav mår inte bra, skyddas inte tillräckligt och många fiskarter hotas av överfiske. Östersjön övergöds, missköts och de döda havsbottnarna är större än någonsin. Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har tredubblats under 2000-talet och ligger nu på en nivå som aldrig tidigare dokumenterats. Vad har ni för åtgärder planerade för att rädda haven och nå uppsatta skyddsmål? Kommer du /ditt parti arbeta för att även skyddet av havsmiljöerna på sikt ska öka till 20% och ta initiativ till en strategi så att det målet nås? 

Hur du och ditt parti står i de här frågorna om naturskydd kommer att påverka hur jag ska rösta i höstens riksdagsval. Jag vill att kommande regering tar tag i vad sittande regeringen misslyckats med. Sverige ska vara ett land som vårdar och skyddar vår natur.  Jag hoppas därför att du kan ge mig svar på mina frågor.

Susanna

Hjärup

Svenska Pärlor

Kampanjen sker i samarbete med WWF
Detta är brev 1 av 7 i denna kampanj