Öppet brev till Krister Örnfjäder, Ledamot, Socialdemokraterna

Nej till värdlansavtalet

2016-02-22

Hej Krister,
Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Om regeringen vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt måste den klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Jag skulle vilja veta hur du tänker rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord.

Åsa Österlöf
Västervik

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 10 av 194 i denna kampanj