Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Nej till Preemraff nödvändigt

2020-06-05

Till Isabella Lövin

Hej

Det är bra att regeringen tar över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. En utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil skulle väsentligt minska möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan.

Det är helt nödvändigt av två skäl:

1. Det självklara att klimatet måste räddas

2. Medborgarnas tilltro till politiken och därmed demokratin. Släpper man fram detta trots att man talar om att klimatåtgärder måste vidtas och har en massa planer och till och med lagar för det så tappar man all trovärdighet och bäddar för politikerförakt med stora demokratiska risker.  Det skulle också, som en så att säga parallell effekt, för andra grupper av medborgare än de som nu vill ha starka klimatåtgärder, sända en signal om att den där klimatdfrågan är i alla fall inte så vikig.

Får ni inte med er övriga regeringen på denna linje så bryt, avgå och orsaka regeringskris. Annars tappar också miljöpartiet sin trovärdighet. Det är helt begripligt att ett litet parti i en regeringskoalition behöver kompromissa och självklart inte kan uppnå alla sina mål. Det är inte svek. Men med den här frågan nu har det kommit till en punkt där det inte går att resonera så.

Lycka till!

Hälsningar

Lasse Lind
Åmål

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 376 av 1619 i denna kampanj