Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Nej till Preemraff!

2020-06-09

Hej Ibrahim. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Som mormor till nio barnbarn i skolåldern är jag oerhört bekymrad för deras framtid. Om Parisavtalets mål inte nås kan denna framtid komma att präglas av klimatkatastrofer, vilka i sin tur leder till flyktingströmmar, brist på vatten och mat och kanske krig. I värsta fall står hela mänsklighetens framtid på spel. Det är upp till oss att försöka hejda klimatförändringarna. Till varje pris!

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Kerstin Lönngren
Huddinge

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 478 av 1620 i denna kampanj