Öppet brev till Emma Berginger, Trafikpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Nej till Preem i Lysekil

2020-07-01

Hej Emma,

Så bra att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Regeringens  tydliga ansvar att leva upp till klimatmålen enligt klimatlagen gör att ni kan pröva ärendet bredare. En utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil skulle göra det så mycket svårare att nå klimatmålen och så jag hoppas att den regering jag valt vill fortsätta att arbeta mot klimatmålen och därför säger nej till Preemraffs ansökan och stopp för ökade utsläpp.

I coronapandemins spår har klimatkrisen kommit i skymundan, men pandemin visar också att vårt samhälle är sårbart och ännu mer sårbart om vi blir än mer beroende av andra länder. Vi behöver en krisberedskap som inte är beroende av fossila bränslen - om något så har väl pandemin visat hur svårt det är när förväntade leveranser inte kommer för att levererande land slåss med sin egen kris. Att satsa på en förnybar omställning stärker varje land, därför vore det förödande att hjälpa Preem bygga ut  fossilindustrin i Sverige.

Jag hoppas innerligt att ni tar beslut om att inte fortsätta den så skadliga användningen av fossila bränslen. Visa att Sverige är ett stort litet land och att vi här väljer en fossilfri framtid för oss alla genom att säga nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Ia Nielsen
Karlskoga

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1047 av 1619 i denna kampanj