Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister Miljöpartiet

nej tack

2015-04-27

Hej Åsa

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamhetenoch påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

En avveckling av brunkolet är bra för alla. Jag vill tillägga att jag är bara 15 år, och jag kan med säkert säga om att ingenting händer nu, så kan eran regering få bli ihågkommen som den som tog minst ansvar när det verkligen behövdes för vårt klimat. Ni känner redan press, det tvivlar jag inte på men ni har nog inte räknat med att den yngre generationen också har krav på er för det är vi som kommer att få ta konsekvenserna.

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Sara Zellman

Helsingborg

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 273 av 459 i denna kampanj