Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Nedskräpningen av haven

2017-04-29

Hej Isabella,

Det stora problemet med plastskräp i havet oroar mig. Plastskräpet försvinner inte, det blir bara till mindre och mindre bitar. Vi måste stoppa nedskräpningen nu! Djur i havet äter det och dör en plågsam död. I slutänden hamnar det i oss.

Skräpet i havet känner inte till några nationsgränser. Det är därför ett problem som kan lösas genom internationellt samarbete.

Tillsammans kan vi stoppa skräpet. Jag bidrar på följande sätt:

 Jag är pensionär.

Jag skräpar aldrig ner.

Jag plockar skräp efter vägarna i den glesbygd jag bor i.

Jag använder så lite plast som möjligt.

...och jag tänker fortsätta med allt detta.

 

Isabella, tack för din uppmärksamhet. Jag hoppas och tror på dig.

Liss H Eriksson
Latikberg

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 142 av 691 i denna kampanj