Öppet brev till Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna

Nedskärningar på miljön i en tid av klimatkatastrof?!

2018-12-11

Hej Ebba.
Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill se tuffare klimatpolitiska förslag.

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Anna Hejdenberg Brask
Sköndal

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 387 av 764 i denna kampanj