Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Naturskogen i Sverige!!

2017-03-10

till: Karolina Skog


Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Vi behöver nu starka signaler på alla miljöområden att vi är villiga och kapabla att vända negativa trender. Det är ert jobb som ansvariga politiker att visa mod och beslutsamhet. Ett sånt här besked som Sundqvist ger är raka motsatsen! Snälla, agera!!

Med vänlig hälsning

Christer Johansson
Täby

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 173 av 393 i denna kampanj