Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Naturskog eller 'granåker'?

2017-03-10

Attn. Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

När jag läste boken "Skogen vi ärvde" av M. Zaremba, trodde jag att skildringen var något överdriven. Till min bestörtning finner jag att verkligheten kanske är än värre! Låt oss värna om vår natur! 

Med vänlig hälsning

Claes Ahlin
Härnösand

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 170 av 393 i denna kampanj