Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Naturen pant tillbaks till oss.

2017-04-30

Hej Isabella,

Naturen kraft är fascinerad, hav som nöter ned sten till lera. Havet nöter även sönder plast till små partiklar som hamnar i leran, som sedan blandas med organiskt material och blir vår jord. Jord som växter suger upp onaturliga plastpartiklar. Växter som i framtiden innehåller toxiner som får oss bli svaga.

Plasten får inte komma ut i naturen, den snärjer in djur eller djur kvävs av plast de har svalt. Hemska av det alla är de små plastpartiklar vi inte kan se som orsakar ny allergier och andra livshotande sjukdomar i djurvärlden.

Hans Nilsson
Jönköping

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 230 av 691 i denna kampanj