Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

nationalpark

2015-03-01

Varje gång jag besöker Ojnareskogen och Bästeträsk blir jag förtvivlad om jag tänker tanken att vi kanske ska förstöra detta vackra och viktiga för våra barnbarns framtid.Är skyddet av Bästeträsk och Ojnareskogen en viktig fråga för dig och parti? Vill du att Bästeträsk och Ojnareskogen ska bli Nationalpark enligt nationalparksplanen från 2009-2013?

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Kristina Westberg, Stockholm och Gotland

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 32 av 329 i denna kampanj