Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

När ska vi ta paus från miljöfientlig marknadsanpassning av realpolitik

2017-03-12

Till: Sven-Erik Bucht


Skogsstyrelsens GD har inte mandat att ta paus från kartläggning av nyckelbiotoper. Det är extra viktigt att förstå och bevara det lilla som finns kvar av Sveriges naturliga skogar och marker, vilket ALLA vi andra tycker som inte har ekonomiska intressen i naturen. Att istället för att aktivt ta kontroll över situationen hänvisa till ägarnas plikt att agera lagenligt är varken trovärdigt eller effektivt. Tänk om polisen gjorde likadant? Tänk om de slutade med trafikkontroller med hänvisning till att hastighetskrav står på skyltarna och att alla redan vetan att man inte får vara påverkad när man kör? Det här är dessutom i ett område där förståelsen för vad som är bevaransvärt endast kan bedömas objektivt om staten står för inventeringen. Det kan inte vara upp till alla enskilda skogsägare att tolka och jämka tolkningar sinsemellan. ALLA vi andra tycker att det är en SKITDÅLIG idé.

Idén är så otroligt idiotisk att GDs aggerande luktar korruption hela vägen ner till Malmö. Skogsstyrelsens GD skor sig personligen på att släppa kontrollen över oersättliga biotoper och ekotjänster, vars faktiska värde vi inte ens har förmåga beräkna, är fan inte okej. Det borde vara staffbart att vara så försumlig mot sin huvudman. Så mitt råd är att ta ett rejält snack med den där mutkolven. Om han inte ändrar inställning så får du se till att ersätta honom innan den här skandalen drabbar dig.

 

Med vänlig hälsning

Mark Sonesson
Malmö

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 292 av 393 i denna kampanj