Öppet brev till Martina Johansson (C)

Några frågor om din syn på klimatpolitik

2018-10-08

Hej Martina.
Jag hoppas att du kan ge mig lite hopp! Klimatet är en ödesfråga och forskningen är entydig: de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu står mitt hopp till att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt.

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut.

Jag är också väldigt intresserad av om du vet något om lokala beslut i Sörmland  Jag tänker till exempel på Skavsta flygplats  Med den kunskap vi har nu känns det väldigt omodernt att fortsätta satsa på flygtrafik alls. Biobränsle slår ut inhemsk matproduktion, det är allmänt känt. Just nu behöver vi hopp! Ni politiker är de som sitter på makten att förändra. Det känns väldigt hopplöst just nu. Jag tänkte åka tåg till Italien med familjen i sommar. Det kostar mellan dubbelt och tredubbelt så mycket som att flyga. Vi kan inte ha det så. Det måste vara lätt att göra rätt! Hjälp oss invånare att leva mer miljövänligt! 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Vilhelmina Alwert
Nyköping

Tuffare klimatpolitik nu!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 216 av 565 i denna kampanj