Öppet brev till Katrin Wissing, Partisekreterare, Miljöpartiet

När ska det tas modiga beslut mot fossilbränslen?

2021-11-02

Hej Katrin, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Anna Kraft
Järna

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 19 av 192 i denna kampanj