Öppet brev till Niels Paarup-Petersen (C)

Morgondagens omröstning

2018-12-11

Hej Niels, 


Läget börjar minst sagt bli kritiskt och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin nya klimatrapport. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt. 

Först och främst måste flyget börja betala sina miljökostnader. Flyget är i nuläget befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

En annan viktig aspekt är krisberedskapen inför extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, den här sommaren har gett oss ett smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet. Hur tänker ni göra det?

Slutligen undrar jag hur du och ditt parti tänker arbeta för en omställning till ett grönt samhälle med kraftigt minskad köttkonsumtion, hållbara arbeten, hållbar teknikutveckling, mindre konsumtion och subventioner till de som satsar på denna omställning, inte för de som försvårar den. 

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Emelie Greisson
Skanör

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 414 av 764 i denna kampanj