Öppet brev till Jonny Cato Hansson (C)

Morgondagens budgetomröstning

2018-12-11

Hej Jonny,

Imorgon är det dags för budgetomröstning och jag skriver för att vädja till dig om att rösta på den budget som är mest progressiv i sin klimatpolitik, inte den budget som innebär sänkta anslag till miljö- och klimat. 

Jag är så oerhört orolig över klimatförändringarna och de konsekvenser dessa för med sig för oss och kommande generationer. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. Det går inte att vänta.

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Snälla, rösta för en möjlighet att genomföra dessa förändringar. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet? Snälla, rösta inte igenom sänkta anslag för miljö och klimat imorgon. 

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Snälla, rösta för en budget som ger möjlighet att sänka utsläppen. 

Det går att minska utsläppen – men det krävs politiska beslut och det krävs mod av enskilda riksdagsledamöter. Vi som kämpar varje dag för att minska våra enskilda utsläpp genom att inte flyga, inte äta kött, inte köra bil och inte konsumera varor, måste får se att våra politiker gör samma ansträngningar som vi gör. Snälla, rösta för oss och våra barn imorgon. Rösta för klimatet! 

Emelie Greisson
Skanör

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 421 av 764 i denna kampanj