Öppet brev till Petra Ekerum (S)

Modigare klimatpolitik nu!

2017-11-18

Hej Petra.
Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag är tyvärr inte förvånad. Jag skriver nu till dig för att jag vill se tuffare klimatpolitiska förslag inför valet 2018. 

Sveriges klimatpåverkan är mycket större än vad som syns i statistiken. De konsumtionsbaserade utsläppen, från vår import och våra utrikesresor, räknas inte. Jag vill att du och ditt parti arbetar för ett kompletterande klimatmål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Flygskatt är en självklarhet och S bör inte vika sig för lobbygrupper och alliansens protester.

Mångmiljardbelopp går till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla fossila subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag vill veta vad det parti jag väljer att rösta på tänker göra för att genomföra det löftet. Jag har 3 barn som kommer få leva med de beslut som tas eller inte tas idag och det är mitt och alla andra vuxnas ansvar att göra framtiden så ljus som möjligt för den kommande generationen. Och inte minst ni politikers ansvar.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Vänliga Hälsningar/

Anna Bergman
Flohult Storegården 3, Sätila

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 57 av 764 i denna kampanj