Öppet brev till Lotta Finstorp (M)

Modiga politikers beslut krävs - för våra barns framtids skull!

2017-11-18

Hej Lotta.
Klimatet är en ödesfråga och forskning visar att de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en bättre klimatpolitik. 

Sverige bidrar till utbyggnad av fossil energi genom stöd till Världsbanken och genom exportkrediter. Det strider förstås mot våra klimatmål, så jag undrar hur du och ditt parti jobbar för att ta bort det svenska stödet till fossila investeringar, och istället bidra till att minska världens energifattigdom med förnybar energi?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Anna-Karin Ernö
Vallentuna

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 51 av 764 i denna kampanj