Öppet brev till Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna

Moder jord

2018-09-12

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Eva Eriksson
Hässelby

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 291 av 409 i denna kampanj