Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Miniminormer leder till kontraproduktiva resultat

2015-12-18

Till Stefan Löfven


Hej Stefan,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande med anledning av regeringens åtgärdsförslag.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket.

Agnes Kling
Skogås

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 468 av 482 i denna kampanj