Öppet brev till Magdalena Andersson, Finans­minister, Socialdemokraterna

Miniminormer leder till kontraproduktiva resultat

2015-12-03

Attn: Magdalena Andersson


Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Eva Nordfjell
Orsa

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 40 av 482 i denna kampanj