Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygds­minister, Socialdemokraterna

Miniminormer leder till kontraproduktiva resultat

2015-12-05

Attn: Sven-Erik Bucht


Om Sverige nu följer andra länders dåliga exempel finns risken att det inte kommer att finnas något eller någon kvar för att hindra EU och dess medlemsstater att fullt ut stänga sina yttre gränser vilket i en förlängning kan innebära att vi rent faktiskt bryter mot våra internationella förpliktelser och rätten att söka asyl.

Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket.

Rikard Bergdahl
Pajala

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 341 av 482 i denna kampanj