Öppet brev till Ylva Johansson, Arbetsmarknads­minister, Socialdemokraterna

Miniminormer leder till kontraproduktiva resultat

2015-12-04

Till Ylva Johansson


Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället.

petra hellberg
västra frölunda

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 261 av 482 i denna kampanj