Öppet brev till Marlene Burwick, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Min framtid ligger i dina händer.

2020-09-05

Hej Marlene. Jag heter Sara Löwgren och ska snart fylla 25. Jag har mycket att leva för; jag älskar gården där jag växte upp, skogen mina farföräldrar förvaltar, min nyfunna pojkvän, och mina masterstudier som jag hoppas ska leda till att jag får jobba och forska inom hållbar utveckling. Men klimathotet utgör ständigt ett orosmoln. Efter fyra års studier i USA, var jag glad att flytta hem till Sverige, där vi har en regering som jag i alla fall har trott lyssnar på klimatforskarna och sätter folkets framtid framför industriella vinstintressen. Det bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. En utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen och äventyrar min framtid. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Som jag skrev tidigare, är det viktigt för mig att den svenska regeringen, ni som fattar beslutet om min framtid, lyssnar på forskningen. Parisavtalet och de svenska klimatmålen är viktiga steg, men de är bara tomma ord om regeringen inte handlar följer dem. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Jag känner att den svenska regeringen bör prioritera folkets välmående över industriella vinstintressen. Klimatförändringarna har redan börjat påverka oss svenskar, men det kommer att bli mycket, mycket värre. 2018 fick vi slakta djuren på gården, därför att torkan gjorde det omöjligt att hitta foder. Mina farföräldrar är ständigt oroliga för skogsbrand. Som en ambitiös 25-åring med livet framför mig, bävar jag ständigt inför hur klimatförändringarna kommer att påverka mitt liv. Jag ifrågasätter ofta om jag borde skaffa barn, eller om det är ett oansvarigt beslut i en värld som har blivit så osäker. Samtidigt vill Preem få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Men Preemfallet kan bli en vändpunkt, om ni i regeringen tar ert ansvar och väljer folkets välfärd över industrins.

Återkom gärna till mig om hur beslutet går - jag väntar med spänning. 

Sara Löwgren
Eksjö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1412 av 1619 i denna kampanj